DEDİKODU ÖRGÜTLENMEKTİR, BİR DÜŞÜNÜN ABİLER: DEDİKODUNUN TOPLUMSAL VE BİREYSEL DİNAMİKLERİ


“Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz.” 

(Tirmizi, Kıyamet, 53, no: 2507; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 5/315, no: 2778)

GİRİŞ

Hariri, insanın bir uygarlık yaratmasında en büyük etkenin dedikodu yapabilmesi olduğunu söyler. Freud’a göre ise bir uygarlık kurabilmiş olmamız dürtülerimizi bastırabilme ve erteleyebilme yeteneğimize bağlıdır. Bu iki önerme arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Dürtü denetimi dedikoduya o da uygarlığa yol açıyor olmasın? Aslında ikisi arasındaki bağlantı ya da dedikodunun dinamikleri bu kadar basit değil ama bu çıkarım da hepten şaka değil.Dedikodu aslında birkaç şeyin ortak adı. İçinde farklı tipte dedikodular var, farklı dedikodular olduğu için de farklı dinamikler söz konusu. Bu makalenin tamamı Birey ve Toplumun Psikodinamikleri Üzerine isimli kitapta yer almaktadır. 

1 yorum

Bir yanıt bırakın