AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

85 saati çevirim dışı, 6 saati online pratik şeklinde olan bu eğitim, borderline kişilik örgütlenmesi düzeyinde yer alan kişilik bozuklukları ve kişilik sorunlarının tanı ve değerlendirilmesi ile psikoterapisini kuramsal ve uygulamalı derslerle öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitime, istediğiniz zaman başlayabilir, istediğiniz zamanlarda, istediğiniz sıklıkta dersleri izleyebilirsiniz. Cevirim dışı dersleri bitirdikten sonra da bir sonraki online derse katılabilirsiniz. Ancak bu eğitimi en geç 8 ay içinde bitirmeniz gerekmektedir

Eğitim 90 saat çevirim dışı videolar ile 6 saat online pratik eğitim biçiminde olmak üzere 96 saattir. Eğitim boyunca teorik bilgiler yanında özellikle terapi uygulamalarına ilişkin pratik çalışma, role playing saatleri ve süpervizyon oturumları yer alacaktır. Ayrıca dileyenler daha sonra da süpervizyon gruplarına devam edebileceklerdir.

Eğitime en az bir yılını doldurmuş psikiyatri asistanları ve uzmanları ile en az klinik ya da uygulamalı psikoloji yüksek lisansı yapmış kişiler öncelikli olarak alınacaktır. Psikiyatrist olmayan hekimler, psikiyatri hemşiresi olmayan hemşireler ve psikoloji veya pdr lisans mezunu olmayan kişiler eğitime kabul edilmeyeceklerdir. Yüksek lisans yapmamış örgün eğitim psikoloji veya pdr mezunları yeterli teorik bilgi ve klinik tecrübeleri varsa eğitime kabul edilebileceklerdir.

Eğitime başvuracak kişilerin temel dinamik psikoterapi bilgisi olması beklenmektedir. Bu bilgiyi Psike İstanbul, İstanbul Psikanaliz Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi veya benzeri başka bir yerden almış olmaları tercih sebebidir. Başvuru için: dinamikpsikoterapiegitim@gmail.com adresine CV yollanması gerekmektedir.

Eğitim Ücreti: 5000 TL+%20 KDV

Program:

1.Oturum:

Nesne İlişkileri Kuramına Giriş, Temel Kavramlar

Winnicott, Geçiş Nesnesi ve Oyun

2. Oturum

Mahler ve Bağımsızlaşma Bireyselleşme Dönemleri

Kernberg’in Mahler’in kuramına katkısı

3. Oturum

Guntrip ve Şizoid Görüngü

4. Oturum

Kohut: Self Psikolojisi ve Narsisizm

Narsisistik Patolojilerde Terapi

5. Oturum:

Kernberg ve Borderline Kişilik Örgütlenmesi

Borderline Kişilik Örgütlenmesinde terapötik yaklaşım ve terapi ilkeleri

6. Oturum

Kişilik Bozukluklarında Anamnez ve Formülasyon

7. Oturum

Terapi sözleşmesi

Aktarım Odaklı Terapiye giriş

8. Oturum

Aktarım Odaklı Terapinin başlangıç dönemi

Baskın Nesne İlişkilerinin Çalışılması

Uygulamalar

9. Oturum

Nesne ilişkisinde oyuncuların adlandırılması

Film örnekleri ve rol çalışması

10. Oturum

Nesne İlişkileri çalışmasının terapideki yansımalarının incelenmesi

Rol çalışması

11. Oturum

Birbiri ile çatışan nesne ilişkilerinin gözlenmesi

Rol yapma ile birbiri ile çatışan nesne ilişkilerinin çalışılması

12. Oturum

Birbirine karşı savunmaya geçen, böylece içsel çatışma ve dağılmayı koruyan nesne ilişkileri ikilikleri arasındaki bağlantıların yorumlanması

Rol yapma ile çalışma

13. oturum

Hastanın aktarımda bir ilişkiyi farklı deneyimleme kapasitesinin çalışılması ve bu değişimin ışığında hastanın öteki önemli ilişkilerinin gözden geçirilmesi

14. oturum

Tedavi Teknikleri

Teknik yansızlık

Teknik yansızlık alıştırmaları

15. Oturum

Karşı aktarımın entegrasyonu

Aktarım Analizi

16. Oturum

Yorumlama Süreci

Netleştirme

Yüzleştirme

Netleştirme ve yüzleştirme egzersizleri

17. Oturum

Yorumlama

İlkel savunmaların yorumlanması

Yorumlama egzersizleri

Nesne ilişkilerinin yorumlanması

Çatışan nesne ilişkilerinin yorumlanması

Yorumlama hataları

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın