KİŞİLİK, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE DİNAMİK TERAPİ EĞİTİMİ 2 AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ

KİŞİLİK, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE DİNAMİK TERAPİ EĞİTİMİ 2

AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ

Bu eğitim, borderline kişilik örgütlenmesi düzeyinde yer alan kişilik bozuklukları ve kişilik sorunlarının tanı ve değerlendirilmesi ile psikoterapisini kuramsal ve uygulamalı derslerle öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dünyada psikoterapiye başvuran kişilerin çok büyük bir bölümünü kişilik bozuklukları veya çeşitli kişilik sorunları olan insanlar oluşturur. Birçok terapist altta yatan kişilik sorunları ile ilgilenmeden danışanlarının, kendilik saygısı düşüklüğünü, temel güven duygusu eksikliğini, impuls kontrol bozukluğunu, anksiyete toleransı zorluğunu veya öfke kontrol problemini ele alıp çözümlemeye çalışır. Oysa bu sorunların altında genellikle kişilik sorunları bulunur.

Bu eğitim, kişilik sorunlarını ve kişilik bozukluklarını fark edebilme, kişilik sorunlarını diğer problemlerden ve birbirlerinden ayırt edebilme ve bunların terapisini yapabilme yetileri kazandırmayı hedefleyecek bir biçimde düzenlenmiştir.

Eğitim içinde teorik dersler yanında özellikle terapi uygulamalarına ilişkin pratik çalışma, role playing saatleri ve süpervizyon oturumları yer alacaktır. Ayrıca dileyenler daha sonra da süpervizyon gruplarına devam edebileceklerdir.

Eğitimde kişilik ve kişilik bozukluklarına dair dinamik kuramlar ve terapi eğitimi verilecektir. Bu bağlamda, Mahler, Winnicott, Guntrip, Kohut ve Kernberg gibi kuramcıların yaklaşımları ele alınacaktır.

Terapi eğitimine yönelik uygulamalar ise aktarım odaklı terapi ağırlıklı olarak yapılacaktır. Teorik ve uygulamalarla aktarım odaklı dinamik terapinin kişilik sorunlarına uygulanışı örneklerle gösterilecektir.

Ayrıca şizoid kişilik bozukluğunda Guntrip’in terapi yaklaşımı ile Narsisistik kişilik bozukluğunda Kohut’un terapi yaklaşımı da anlatılacaktır.

Bu eğitime en az bir yılını doldurmuş psikiyatri asistanları ve uzmanları ile en az klinik ya da uygulamalı psikoloji yüksek lisansı yapmış kişiler öncelikli olarak alınacaktır. Psikiyatrist olmayan hekimler, psikiyatri hemşiresi olmayan hemşireler ve psikoloji veya pdr lisans mezunu olmayan kişiler eğitime kabul edilmeyeceklerdir. Yüksek lisans yapmamış örgün eğitim psikoloji veya pdr mezunları yeterli teorik bilgi ve klinik tecrübeleri varsa eğitime kabul edilebileceklerdir.

Eğitime başvuracak kişilerin temel dinamik psikoterapi bilgisi olması beklenmektedir. Bu bilgiyi Psike İstanbul, İstanbul Pskikanaliz Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi veya benzeri başka bir yerden almış olmaları tercih sebebidir.

Başvuru için: dinamikpsikoterapiegitim@gmail.com adresine CV yollanması gerekmektedir.

Eğitimler online olarak aşağıda belirtilen tarihlerde saat 09:30- 16: 00 arasında yapılacaktır.

Dersler 50 dakika olacak ve her 50 dakikada 10 dakika ara verilecektir. 12:20 deki ara 40 dakika olacaktır.

Eğitim Tarihleri

5-6 Eylül, 19-20 Eylül

3-4 Ekim, 17-18 Ekim

31 Ekim- 1 Kasım,  14-15 Kasım, 28-29 Kasım

13 Aralık

PROGRAM AKIŞI

1.Oturum:

Nesne İlişkileri Kuramına Giriş, Temel Kavramlar

Winnicott, Geçiş Nesnesi ve Oyun

 1. Oturum

Mahler ve Bağımsızlaşma Bireyselleşme Dönemleri

Kernberg’in Mahler’in kuramına katkısı

 1. Oturum

Guntrip ve Şizoid Görüngü

 1. Oturum

Kohut: Self Psikolojisi ve Narsisizm

Narsisistik Patolojilerde Terapi

 1. Oturum:

Kernberg ve Borderline Kişilik Örgütlenmesi

Borderline Kişilik Örgütlenmesinde terapötik yaklaşım ve terapi ilkeleri

 1. Oturum

Kişilik Bozukluklarında Anamnez ve Formülasyon

 1. Oturum

Terapi sözleşmesi

Aktarım Odaklı Terapiye giriş

 1. Oturum

Aktarım Odaklı Terapide birinci strateji

BASKIN NESNE İLİŞKİLERİNİN TANIMLANMASI

ADIM 1: Hastanın aktarımla açığa çıktıkça iç dünyasındaki karmaşanın deneyimlenmesi ve tolere edilmesi

ADIM 2: Baskın nesne ilişkilerinin tanımlanması

Baskın Nesne İlişkilerinin Tanımlanmasına ilişkin Uygulama

 1. Oturum

ADIM 3: Oyuncuların isimlendirilmesi

Birinci stratejiye dair uygulamalar, film çalışması

 1. Oturum

ADIM 4: Hastanın tepkisinin izlenmesi

Aktarım Odaklı Terapi 2. Strateji

Hastanın rol değişimlerinin takip edilmesi

 1. Oturum

Aktarım Odaklı Terapi 3. Strateji

Birbirine karşı savunmaya geçen, böylece içsel çatışma ve dağılmayı koruyan nesne ilişkileri ikilikleri arasındaki bağlantıların gözlemlenmesi ve yorumlanması

 1. oturum

Aktarım Odaklı Terapi 4. Strateji

Hastanın aktarımda bir ilişkiyi farklı deneyimleme kapasitesinin çalışılması ve bu değişimin ışığında hastanın öteki önemli ilişkilerinin gözden geçirilmesi Aktarım Odaklı Terapi 4. Strateji

Hastanın aktarımda bir ilişkiyi farklı deneyimleme kapasitesinin çalışılması ve bu değişimin ışığında hastanın öteki önemli ilişkilerinin gözden geçirilmesi

 1. Oturum

Tedavi Teknikleri

Teknik yansızlık

Karşı aktarımın entegrasyonu

 1. Oturum

Tedavi Teknikleri

Aktarım Analizi

İlkel savunmaların analizi

 1. oturum

Tedavi teknikleri

 • Yorumlama:
 • İlkel savunmaları yorumlamak
 • Aktif olan nesne ilişkisini yorumlamak.
 • Halihazırda aktif olan bir nesne ilişkisinin savunmada olduğu nesne ilişkisini yorumlamak
 •  

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*