DİNAMİK PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

DİNAMİK PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Bu eğitim, DİNAMİK PSİKOTERAPİ temel bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır

Bu eğitimde dinamik psikoterapilerde;

İlk görüşme nasıl yapılır?

Anamnez nasıl alınır?

Vaka Formülasyonu nasıl yapılır?

Terapi sözleşmesi ve terapi çerçevesi nasıl oluşturulur? gibi temel uygulamalar yanında dinamik psikoterapi kuramlarını ve uygulamasını anlayabilecek düzeyde temel psikanalitik kuram aktarılacaktır.

Bu bağlamda Freud, Anna Freud, Heinz Hartmann ve Erik Erikson gibi kuramcılar ele alınacaktır.

Eğitim çevirim dışı olarak, video kayıtları üzerinden yapılacak, ayrıca online interaktif oturumlar olacaktır.

Eğitime kabul edilenlere, eğitimlerin slaytları ve okuma listesi yollanacaktır.

KİŞİLİK, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE DİNAMİK TERAPİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

PROGRAM AKIŞI

1.Oturum:

Psikanalize Giriş, Temel Kavramlar

Ekonomik Kuram, Topoğrafik ve Yapısal Kuram

Dürtü ve Psikoseksüel Gelişim

Oral Dönem, Oral Karakterler

  1. Oturum

Anal Dönem, Anal Karakter

Erkeklerde Ödipal Dönem

Kadınlara Ödipal Dönem

Süperego Gelişimi

  1. Oturum

Savunma Mekanizmaları

  1. Oturum

Dinamik Anamnez alma-1

  1. Oturum

Dinamik Anamnez alma- 2

  1. Oturum

Ego Gelişimi ve Özdeşim

Günlük yaşamın psikopatolojisi, espriler, sürçmeler, rüyalar

  1. Oturum

İnhibisyon, Semptom, Anksiyete

Çeşitli semptomların dinamikleri

Ego Psikolojisi, A. Freud ve Hartmann

Erikson ve İnsanın 8 Evresi

  1. Oturum

Vaka formulasyonu

Terapi sözleşmesi ve çerçeve

Bu programa tüm ruh sağlığı profesyonelleri katılabilirler.

Eğitim toplam 40 saattir

Bu eğitimi offline olarak alanlar ileride gün ve saatleri açıklanacak 4 saatlik online eğitim saatlerine de katılacaklardır

Eğitime katılmak isteyenlerin dinamikpsikoterapiegitim@gmail.com adresine CV’lerini göndermeleri gerekmektedir

CV de şu bilgilerin mutlaka olması gerekir

Lisans eğitimi aldığı yer

Varsa yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığı yer

Çalıştığı kurum ve görevi

Aldığı psikoterapi  eğitimleri ve süperviyonlar

Varsa yayınları

Eğitim ücreti 1500 TL+KDV olup, bu eğitimden elde edilecek gelir; vergiler ve masraflar çıkıldıktan sonra üniversite öğrencilerine burs olarak verilecektir. Katılımcıların 6 ay içerisinde eğitimi tamamlamasına izin verilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın