Görsel Yok

CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERI

9 Ocak 2023 Doğan ŞAHİN 0

Cinsel kimlik sorunları 19.yy’dan beri bilinmekte ve araştırılmaktadır. Transseksüalite, tanı olarak ilk kez 1980’de yayınlanan
DSM-III’te yer almıştır ve sonraki DSM’lerde de revize edilmiştir.
Transseksüalitenin görülme sıklığı ve kadın/erkek oranları üzerine yapılan araştırmalar oldukça farklı sonuçlar göstermektedir.
Etiyolojide bir çok neden yer almaktadır; çeşitli biyolojik, psikolojik ve toplumsal etkenlerin bir arada etki ettiği söylenebilir. Psikiyatrik değerlendirmede kişide herhangi bir psikiyatrik tanı olup
olmadığı ve eğer varsa kişinin cinsiyetinden hoşnut olmamasının
bu tanı ile bağlantılı olup olmadığı, tanının süresi, gidişatı ve kişinin sosyal durumu incelenir. Eğer cinsiyet hoşnutsuzluğu tanısı
konulursa ve uygunsuz bir durum yoksa hormon kullanımı ve cinsiyet uyum ameliyatı seçenekleri değerlendirilir

Görsel Yok

Borderline kişilik bozukluğunun MMPI profil özellikleri

9 Ocak 2023 Doğan ŞAHİN 0

: Borderline kişilik bozukluğu (BKB)’nun tanı, tedavi ve araştırma süreçlerinde ayırt edici, etkin ve sistematik psikolojik test yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada BKB ve eş tanı alan BKB hastalarının MMPI
profil özellikleri incelenerek, BKB için özgün profilin ne olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.

Görsel Yok

Türkiye’de İnsan Eliyle Yapılan Travmalara Bağlı Psikiyatrik Bozukluklarin Boyutu

9 Ocak 2023 Doğan ŞAHİN 0

TİHV yayınlarında belirtildiğine göre Türkiye’de 1980 askeri darbesinden sonraki 10 yıl içinde yaklaşık 1.000. 000 kişi politik nedenlerle işken ce görmüştür (Akhan 1993). Bundan sonraki dö nemde de işkence olgularında ciddi bir azalma ol mamıştır. BM’nin işkence ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Davranış ya da Cezaya Karşı Sözleşmesi’nin 20. maddesi uyarın ca kurulan izleme komitesinin Türkiye’yi ziyaretiyle ilgili yayınlanan raporda işkencenin Türkiye’de daimi, kasti ve yaygın olarak uygulandığı tesbit edilmiştir. Rapor ayrıca, işkence olaylarının hükü metçe izlenmediği, işkence olaylarının azalmadığı, gözaltında ölümler, gözaltına alındıktan sonra kay bolmalar, işkence sonucunda sakat kalmalar,

Görsel Yok

Fiziksel Hastalıklar ve Cinsel İşlev Bozukluğu

9 Ocak 2023 Doğan ŞAHİN 0

Diyaliz hastalarında cinsel işlev bozukluğu yaygın olup, erkeklerde% 70 gibi yüksek oranlar bildirilmiştir. Endokrin değişiklikler, çeşitli ilaçlar (örneğin, antihipertansifler), genel tıbbi durum, aile içi sosyal rollerdeki değişmeler, psikososyal faktörler ve depresyon, çeşitli oranlarda cinsel işlevleri bozar. Erektil işlev bozukluğuna sık rastlanır. Erkek hastalarda testosteron düzeyinde ve spermatogenezde azalma, kendi potansiyellerini test etmeye dönük mastürbatuar davranışlar; kadınlarda ise orgazm yaşantısında azalma bildirilmiştir. Diyaliz hastalarında organik faktörlerin rolü bulunmakla birlikte, ortaya çıkan cinsel işlev güçlüklerinin şiddet ve yaygınlığını açıklayacak oranda değildir. Hastalığa ve yeti yitimine bağlı depresyon en önemli etkenlerden biridir. Erkek hastalarda, iş performansında ve etkinliklerde azalma, kadın hastalara kıyasla, daha fazla yetersizlik duygusuna yol açmaktadır. Birçok erkek hastada cinsel organların idrar boşaltma amacını artık yerine getirmiyor olması, cinsel işlevlerine ilişkin de ciddi endişelere sebep olmaktadır.

Görsel Yok

Group Psychotherapy with Female-to-Male
Transsexuals in Turkey

9 Ocak 2023 Doğan ŞAHİN 0

The change in Turkish law to allow local sex reassignment surgery was passed in May 1988. By law, a candidate for such surgery must obtain a medical certificate attesting that the operation is necessary. However, the law does not specify conditions for granting such a certificate, so any physician can give a certificate based on his own criteria. Sex reassignment surgery can therefore be performed without preoperative psychiatric evaluation and preparation. This is a report of 40 female-to-male transsexuals. They had completed psychiatric assessment and participated in group therapy. These meetings provided a valuable setting for getting to know transsexuals and their families. Participants’ long, regular attendance and low dropout rate demonstrate high group cohesion. The aim of the study is to report characteristics of a group of transsexuals living in a different cultural setting from other studies of this …

Görsel Yok

Psychological Effects of Torture: A Comparison of Tortured With Nontortured Political Activist in Turkey

9 Ocak 2023 Doğan ŞAHİN 0

Objective:

The aim ofthe study was to investigate the long-term effects oftorture in a group of former political prisoners.

Method:

The study was carried out in Istanbul, Turkey, where 55 Turkish political activists who had been tortured were compared with a closely matched group of 55 activists who had not been tortured. The Structured Clinical Interview for DSMIII-R, the Semistructured Interview for Survivors of Torture, and other self-rated and assessor-rated measures of anxiety, depression, and posttraumatic stress disorder(PTSD) were used. The tortured and the nontortured activists were similar in age, sex, marital and socioeconomic status, political ideology, political involvement, stressful life events other than torture, and other features.