Anasayfa

 • DİNAMİK PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

  Bu eğitim, DİNAMİK PSİKOTERAPİ temel bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır

  Bu eğitimde dinamik psikoterapilerde;

  İlk görüşme nasıl yapılır?

  Anamnez nasıl alınır?

  Vaka Formülasyonu nasıl yapılır?

  Terapi sözleşmesi ve terapi çerçevesi nasıl oluşturulur? gibi temel uygulamalar yanında dinamik psikoterapi kuramlarını ve uygulamasını anlayabilecek düzeyde temel psikanalitik kuram aktarılacaktır.

  Bu bağlamda Freud, Anna Freud, Heinz Hartmann ve Erik Erikson gibi kuramcılar ele alınacaktır.

 • Bay K’nın İşkence Anıları Üzerinden Travma ve Bellek

  Yaklaşık on yıl önce keyifsizlik, herhangi bir şeye tutku hissedememek, bir engelle karşılaştığında kolay vazgeçmek, üşengeçlik, bir sorunun tekrarlanmasına tahammülsüzlük gibi yakınmalarla 50’li yaşlarının sonlarında bir hekim başvurdu. Ben kendisinden Bay K. diye bahsedeceğim.